Diemer de Vries

"Ik zou best mijn akoestische expertise in dienst van de maatschappij willen stellen."

Aan de TU (toen nog TH) in Delft studeerde ik technische natuurkunde, met akoestiek als specialisatie. Na mijn afstuderen, met het treinkaartje voor de militaire dienst al op zak, kreeg ik het verzoek om een vacature in de staf van mijn vakgroep te vervullen; een zogenaamde onmisbaarheids(?)verklaring werd net op tijd geregeld en zo was ik op een maandagmorgen geen soldaat maar een beginnend wetenschappelijk medewerker.

Mijn hele carrière ben ik daar blijven ‘hangen’. De laatste twee decennia voor mijn pensioen (in 2010) coördineerde ik als universitair hoofddocent het onderzoek op het gebied van zaalakoestiek en ruimtelijke geluidweergave. Toen al rond de eeuwwisseling duidelijk werd dat na mijn pensionering de research op het gebied van hoorbaar geluid uit Delft zou verdwijnen – ze maken daar nu mooie plaatjes van de aardbodem en het menselijk lichaam met respectievelijk infra- en ultrageluid – werd mij de gelegenheid gegeven om via diverse gasthoogleraarschappen mijn vakgebied en onze onderzoeksresultaten aan Duitse instituten over te dragen. Na mijn pensionering was ik nog enige tijd deeltijdhoogleraar aan de technische universiteit van Aken. Tegenwoordig doe ik als ZZP-er nog incidenteel advieswerk.

Mijn universitaire werk liet zich goed combineren met bestuursfuncties. Zo was ik bestuurslid en voorzitter van het Nederlands Akoestisch Genootschap. Ook was ik actief in de Audio Engineering Society, eerst als bestuurslid en voorzitter van de Nederlandse sectie, later als lid van de Board of Governors en president van de wereldwijde organisatie. Ook was ik gedurende 25 jaar een paar uur per week docent aan het Kon. Conservatorium in Den Haag, waar ik studenten in de opnametechniek de beginselen van de ruimteakoestiek bijbracht.

Dit brengt mij op mijn belangrijkste hobby: muziek. Als contrabassist ben ik al zo’n halve eeuw actief in diverse formaties, zowel in de jazz als in het klassieke repertoire van barok tot hedendaags. In mijn studententijd zong ik als tenor in een oratoriumkoor, en dat ben ik sinds enige jaren weer gaan doen, nu met gedegen zangles als basis.

Mijn vrijwilligerswerk heeft zich eigenlijk altijd beperkt tot activiteiten in kerkelijk verband, zoals tegenwoordig in de Amsterdamse Muiderkerk. Toen ik begin dit jaar tijdens een vergadering van mijn bewonersvereniging Nannette een presentatie over NGPN hoorde houden voelde ik mij daardoor direct aangesproken. Ik zou best mijn akoestische expertise in dienst van de maatschappij willen stellen. Er zijn intussen contacten met Muziekschool Zuidoost: de leerorkesten repeteren meestal in gymzalen waar de akoestische omstandigheden niet optimaal zijn en mogelijk kan ik daar een bijdrage aan verbetering leveren. Ook geluidisolatieproblemen kan ik helpen oplossen.

TOP

Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland

CONTACT

Bijlmerdreef 95-97
1102 BP Amsterdam

 
 
info@venzo.co.nl
020 760 11 70
Volg ons op acebook