Mieke van Reenen

"Ik leg graag verbindingen tussen organisaties, groepen en mensen"

Voormalige professie: (Project) Manager bij ABN AMRO bank
Professionele achtergrond: veel verschillende functies, met name in Human Resources, Facility Management en Operations. Alle reguliere (project)managementtaken, verandermanagement, grote outsourcingsprojecten, reorganisaties, fusies, cultuurveranderingen, begeleiding van jonge talenten.

Vrijwilligersactiviteiten, o.m.:
– Bestuurs- en voorzittersfuncties
– Interactief voorlezen aan kind via Voorleesexpress
– Coaching van VMBO-eindexamenleerlingen door eindexamen en naar vervolgopleiding
– Communicatie- en PR-werk
– Beleidsplannen

Graag leg ik verbindingen tussen organisaties, groepen en mensen. Het NGPN kan daarvoor een goed platform zijn.

Lees hier een interview met Mieke!

TOP

Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland

CONTACT

Bijlmerdreef 95-97
1102 BP Amsterdam

 
 
info@venzo.co.nl
020 760 11 70
Volg ons op acebook