Wouter van den Bergh

"Vrijwillige inzet is mijn wijze van vorm geven aan de participatiesamenleving"

Na mijn studie Nederlands recht aan de UvA en militaire dienst begon ik in de advocatuur. Nadat ik daar voldoende ervaring had opgedaan werd ik toegelaten tot de rechtspraak. Ik was rechter in civiele- en strafzaken. Mijn actieve loopbaan heb ik in 2013 afgesloten, toen ik 65 werd. Omdat de wettelijke leeftijdsgrens 70 is, kan ik nog een jaar af en toe invallen als rechter-plaatsvervanger, zoals dat wordt genoemd.

Vanaf 2008 ben ik pleitbezorger geweest voor de introductie van juryrechtspraak in het strafrecht. Het is achterhaald dat er in de Nederlandse rechtspraak geen enkele burgerparticipatie bestaat. Introductie van de jury zal de rechtspraak democratiseren, zoals in vrijwel alle andere moderne democratische rechtstaten. Ik ben helaas een roepende in de woestijn gebleven.

Ik was en ben actief in diverse nevenfuncties: voorzitter van consumenten-geschillencommissies; lid van een arbitragecommissie en een beroepscommissie betreffende de besteding van de subsidiegelden van NOC*NSF.

Mijn permanente échte vrijwilligersactiviteiten zijn het voorzitterschap van de Stichting Golden Sports, die het sporten en bewegen van senioren (55+) stimuleert en faciliteert en het voorlezen van kinderen met een taalachterstand bij de VoorleesExpress.

In mijn werk is/was taal belangrijk: onze beslissingen moeten, om acceptabel te zijn, qua taal zowel toegankelijk als onberispelijk zijn. Taal, in modern Nederlands, heeft mijn voorkeur bij de keuze van vrijwilligersactiviteiten. Alles wat met (klassieke) muziek te maken heeft komt ook in aanmerking. Maar ik zeg niet op voorhand nee tegen andere dingen die op mijn pad komen.

Inzet als vrijwilliger is mijn wijze van vorm geven aan de participatiesamenleving. Zonder hoogdravend te willen zijn zie ik het als een morele plicht om iets terug te doen voor de maatschappij, die mij de kans heeft geboden mezelf te ontwikkelen en dienstbaar te maken. Ik zou er vóór zijn als dat voor iedereen vanzelfsprekend wordt door de invoering van een wettelijke (sociale) dienstplicht. NGPN en Venzo bieden interessante mogelijkheden voor ad hoc vrijwilligerswerk van enigszins afzienbare duur.

TOP

Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland

CONTACT

Bijlmerdreef 95-97
1102 BP Amsterdam

 
 
info@venzo.co.nl
020 760 11 70
Volg ons op acebook