Yvonne Saro

"Bij degene die tegenover mij zit sluit ik zoveel mogelijk aan op zijn/haar ervaringen en ervaringsdeskundigheid"

Leidraad in mijn leven en werk zijn enkele basisprincipes in de relatie met hen die om ondersteuning of hulp vragen.

Bij degene die tegenover mij zit sluit ik zoveel mogelijk aan op zijn/haar ervaringen en ervaringsdeskundigheid. Ik geef mensen zoveel mogelijk inzicht in hun situatie wat hun zelfbeschikking en zelfredzaamheid vergroot; ik probeer ook stem, oor en oog te zijn van hulpvragers. Als trainer, kwaliteitsfunctionaris, hoofd Opleidingen en manager was het mijn taak bovengenoemde uitgangspunten te verankeren in scholingsmateriaal. Daarnaast ben ik acht jaar gemeenteraadslid geweest en lid in besturen en Raden van Toezicht.

Door mijn brede professionele achtergrond adviseer ik organisaties vooral beleidsinhoudelijk. In de praktijk betekent het vooral aanvragers aansporen ‘achterover te leunen’ en te mijmeren over de koers in hun vrijwilligerswerk of organisatie. Mijn handreiking daarna kan bestaan uit indivueel coachen, (begeleide) intervisie, organisatieadvies of met plezier wekelijks Nederlandse taallessen geven. Ik krijg vleugels als een lesnemer door mijn coaching bij de zelfstudie het Inburgeringsexamen haalt. Of wanneer aan een goed onderbouwd projectplan subsidie wordt toegekend.

Kennis overdragen kan ik goed. Ik kijk dan ook uit naar het traject van de burgeracademie om docenten ‘te trainen’. Belangrijk is dat ik mijn werk bij het NGPN combineer met andere activiteiten die mij ook voldoening schenken: contactpersoon en lid zijn van twee leesclubs en het optrekken met mijn drie kleinkinderen.

Mijn verwachtingen van het eerste uur van het NGPN heb ik bijgesteld. In mijn verbeelding zag ik een groep mensen, m/v, die een vraag om ondersteuning samen bekijken, daar om heen sparren om met een ‘idee van eerste aanpak’ aan de slag te gaan. Alleen of met een collega. Dit idee over het netwerk kan bij mij zijn ontstaan door de eerste bijeenkomsten waarop organisaties en gepensioneerden elkaar tegenkwamen bij het speed-daten.

Nu jaren later wordt het netwerk steeds meer een platform waar ik graag lid van ben.

TOP

Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland

CONTACT

Bijlmerdreef 95-97
1102 BP Amsterdam

 
 
info@venzo.co.nl
020 760 11 70
Volg ons op acebook