Een leven lang leren en lang leve(n) leren!

Een leven lang leren en lang leve(n) leren!

Bijleren naast werk is vanzelfsprekend voor één op de vijf Nederlanders. Daarmee staat Nederland op de vierde plek in Europa. Toch is Nederland minder productief dan de andere landen. Hoe komt dat?

Survival of the fittest
Zie het als een soort ‘survival of the fittest’. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling loopt Nederland achter de feiten aan als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën. Wie niet snel genoeg met zijn tijd mee gaat, raakt achterop.

Door digitalisering verandert onze manier van werken in rap tempo. De arbeidsmarkt verandert gestaag mee. Banen verdwijnen, nieuwe banen komen erbij. Die nieuwe banen vereisen nieuwe vaardigheden. Willen we ertoe blijven doen, dan zullen we onze kennis voortdurend moeten bijspijkeren.

Een leven lang leren in Nederland
Adviesbureau PwC deed onderzoek naar een leven lang leren in Nederland. Daaruit blijkt dat een kwart van de kennis die we nu hebben, over twee jaar achterhaald is. Om onze kennis actueel te houden, moeten we investeren in een leven lang leren. Dat geldt voor bedrijven, maar evengoed voor werknemers.

Volgens het onderzoek van PwC richten we ons in Nederland te veel op de korte termijn. Dat moet anders. Werkgevers moeten zich nu afvragen hoe hun bedrijf erover vijfentwintig jaar uitziet. Ook moeten ze nadenken over de vaardigheden die nodig zijn om het bedrijf vitaal te houden.

Door training en bijscholing bereiden ze werknemers voor op de veranderingen die hen staan te wachten. PwC adviseert werkgevers ook te investeren in informeel leren, dus leren door te doen. Laat werknemers in de praktijk kennis opdoen met nieuwe apparatuur en systemen. Breng ze digitale vaardigheden bij. Laat ze wisselen van team of functie. Zo maak je je medewerkers duurzaam inzetbaar.

Bedrijven moeten daarbij niet huiverig zijn dat werknemers van baan wisselen. Vertrekken doen ze toch wel een keer. Bovendien is het juist goed voor het imago van het bedrijf als het deskundige werknemers aflevert.

Werknemers: neem het heft in eigen hand!
Werknemers moeten natuurlijk vooral ook zélf vooruitkijken en blijven nadenken. Volgens het onderzoek van PwC richten we ons teveel op wat we nu doen. Als we in ons eigen straatje blijven denken, missen we de boot.

Het is goed om jezelf af te vragen binnen welk tijdsbestek jouw werkzaamheden weg-geautomatiseerd zullen worden. Cognitieve arbeid, zoals administratieve taken, zal nog meer geautomatiseerd worden. Veel handmatige arbeid zal de komende jaren vervangen worden door robots, denk aan het besturen van machines en auto’s.

Als je baan dreigt te verdwijnen, kun je dat zien aankomen. Vraag jezelf op tijd af wat je in zo’n geval moet doen. Verricht je fysiek zware arbeid, dat je waarschijnlijk niet volhoudt tot je pensioen, bedenk dan op tijd wat je anders kunt gaan doen.

Het advies luidt dan ook nieuwsgierig te blijven en open te staan voor leren. Maar zorg bovenal dat je over aanpassingsvermogen beschikt.

En dan, met pensioen
Het blijven ontwikkelen en blijven leren blijft belangrijk, ook na je pensioen. Tegenwoordig is dit mogelijk via verschillende instituten, zoals Hoger Onderwijs voor Ouderen. Of sluit je aan bij het netwerk van gepensioneerde professionals om actief te blijven en anderen te ontmoeten!

===

Meer lezen?:
https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-lifelong-learning-publicatie-nl-final.pdf
https://www.bnr.nl/podcast/werkverkenners/10363986/een-leven-lang-leren
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/47/bijna-1-op-de-5-volwassenen-volgt-opleiding-of-cursus