De NGPN-leden komen jaarlijks een aantal keer bijeen. Om elkaar te ontmoeten, om te netwerken of om de verbinding voor maatschappelijke organisaties te leggen. Een selectie van foto’s zijn te vinden in het overzicht onderstaand!

 

Het netwerk ontvangt een variatie aan hulpvragen van maatschappelijke organisaties. De leden weten dat ‘de vraag achter de vraag’ soms belangrijker lijkt dan de aanvankelijke vraag. Hoe zorgt het netwerk dat zij op voorhand weet waar de focus van de organisatie ligt? En is het mogelijk om dat eerste contactmoment te verbeteren? De aanwezigen gaan in groepjes uiteen en buigen zich over het intakeformulier. Samen bekijken zij welke elementen anders mogen en waar het zwaartepunt hoort te liggen. Na de werkgroepjes geeft Andre Reeder, voormalig politiek activist en filmmaker, een lezing over ‘Activisme in de jaren zeventig’. Andre maakte de film ‘Onderneming Onderdak’ over de vlucht van duizenden mensen uit Suriname en de Antillen naar Nederland. Hij nam het publiek mee langs toonaangevende momenten, zoals de Bijlmerkraakactie, de naamgeving van het Anton de Kom-plein en acties tegen racistische partijen, die de weg vrijmaakten voor anderen en minderbedeelden. Klik op de foto links om een impressie van de bijeenkomst te krijgen!

 

Het is een feestelijk samenzijn, de laatste netwerkbijeenkomst van 2017. In het Bijlmerparktheater brengt het Dreigroschenkwartet het maatschappijkritische stuk Dreigroschenoper van Berthold Brecht en Kurt Weill (1928) ten gehore. Bijzonder iss dat een van onze NGPN-leden, Diemer de Vries, deel uitmaakt van dit gezelschap. Eveneens verzorgt NGPN-lid Ad Grool een interessante voordracht over zijn vrijwillige inzet in 2017. Hij schijnt zijn licht op de diverse samenwerkingsverbanden en brengt een aantal stellingen in de groep.  Klik op de foto links om een impressie van de bijeenkomst te krijgen!

 

Met de zomer in aantocht verkennen NGPN-leden de natuur. Onder begeleiding van natuurgids Karine Klappe (gecertificeerd via www.ivn.nl) bekijken we Amsterdam Zuidoost vanuit een ander perspectief. Op aangename wijze lopen we rond en verkennen we de omgeving op een onderhoudende manier.

Klik op de foto links om een impressie van de bijeenkomst te krijgen!

 

Bijdragen aan een betere wereld, inzicht krijgen in de samenleving, mensen stimuleren om door te gaan en de geraniums vermijden.  Een aantal bevindingen van de focusgroepen tijdens de bijeenkomst in buurthuis Holendrecht. De leden wisselden ervaringen en ideeën uit om het netwerk nog interessanter en veelzijdiger te maken.

Klik op de foto links om een impressie van de bijeenkomst te krijgen!

 

Welk licht kan de filosofie werpen op het fenomeen vrijwilligerswerk? En hoe geeft sociale identiteit een kleur aan vrijwilligerswerk? Tijdens de netwerkbijeenkomst van 15 december 2016 in het Jaz Hotel verzorgden filosoof Robert Snel en bruggenbouwer Twie Tjoa een bijdrage voor de 35 aanwezige NGPN-leden. De lezingen waren boeiend en prikkelend plus boden genoeg gespreksstof tijdens de borrel achteraf. De lezingen zijn terug te vinden op deze website. Klik hier voor de lezing van Robert Snel en hier voor de lezing van Twie Tjoa.

Klik op de foto links om een impressie van de bijeenkomst te krijgen!

 

Dankzij het NGPN zijn verschillende burgerinitiatieven en sociale organisaties geholpen. Om de leden te bedanken voor hun inzet kregen zij een smakelijke lunch aangeboden. Een ontspannen wijze om elkaar te ontmoeten en elkaar weer te spreken. Van kinderboerderij tot zorginstelling of een kleine stichting die voor een grote organisatieverandering staat: de leden brachten hun kennis en expertise op diverse manieren in.

Klik op de foto’s links om een impressie te krijgen!