Hoezo móet je eigenlijk met pensioen?

Hoezo móet je eigenlijk met pensioen?

Waar sommigen morren over langer doorwerken, zien anderen juist op tegen hun naderende pensionering. Simpelweg omdat ze helemaal niet wíllen stoppen met werken.

Het nieuws over rechter Willem Korthals Altes die op zijn 70ste met pensioen móet, maar dat niet wil, zal ook de gepensioneerde professional niet zijn ontgaan. De rechter overweegt de staat voor de rechter te slepen wegens leeftijdsdiscriminatie. Misschien dat het niet zo ver hoeft te komen, want voor 1 oktober kan de Minister van Justitie besluiten om Korthals Altes zijn zin te geven.

Wat de 67-jarige rechter het meest in de weg staat om langer door te werken, is een wet uit 1932 die bepaalt dat rechters hun werk mogen doen tot zij op 70-jarige leeftijd ‘de volle ouderdom’ hebben bereikt. Korthals Altes verzet zich tegen die wet door te stellen dat de levensverwachting in 1932 70 jaar was, maar dat we tegenwoordige met gemak de 80 halen, en misschien zelfs wel de 90 of 100.

Het relaas van de rechter is een uitzonderlijke kwestie, omdat in de Grondwet is vastgelegd dat rechters voor het leven worden benoemd. Bij ‘gewone’ beroepen geldt dat werknemers met pensioen gaan, zodra zij de AOW-leeftijd bereiken.

Misschien herinnert u zich nog de zaak van huisarts Nico van Hasselt? Toen hij de AOW-leeftijd bereikte, moest hij ook stoppen met werken. Hij weigerde. Het beroep dat hij in 1991 aantekende werd door de rechter afgewezen. Pas na 24 jaar procederen werd hij in 2005 in het gelijk gesteld. Van Hasselt is inmiddels 93 en werkt nog altijd als huisarts.

Die AOW dateert uit trouwens uit 1957 en gold voor iedereen die 65 jaar werd. De gemiddelde levensverwachting was toen 72 jaar. In 2013 werd de AOW- en pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Sindsdien wordt de pensioenleeftijd elk jaar verhoogd met een paar maanden. In 2018 zal de AOW-leeftijd 66 jaar zijn, in 2021 67 jaar, in 2041 70 jaar en in 2060 71,5 jaar.

Huisarts Van Hasselt stijgt hier met zijn 93 jaar ver boven uit. Zijn hoge leeftijd zal een uitzondering blijven, want de meeste mensen halen de 100 niet zonder kleerscheuren. Maar met de stijgende levensverwachting van ouderen en de AOW-leeftijd die daaraan is gekoppeld, zijn werkende 70-plussers in de nabije toekomst geen uitzondering meer. En misschien zijn 80-plussers op de werkvloer in het jaar 2100 ook wel heel gewoon.