NGPN-lid Paul Gabriner:  “Als je met pensioen bent, is je leven nog niet voorbij”

NGPN-lid Paul Gabriner: “Als je met pensioen bent, is je leven nog niet voorbij”

Dertig jaar lang was Paul Gabriner als universitair docent Engelse Letterkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij mag dan allang met pensioen zijn, lesgeven doet hij nog altijd.

Naast Engelse Literatuur geeft Paul ook les over Joodse Wereldliteratuur en de Bijbel. Veel van wat Paul doet, heeft wel iets met het Jodendom te maken. En dat is niet zo verwonderlijk. “Ik ben Joods,” leg hij uit. “Dat is mijn identiteit. Ik ben totaal niet orthodox opgevoed, ik kom zelfs uit een seculier nest, maar uit nieuwsgierigheid heb ik me altijd met het Jodendom beziggehouden.”

Korte verhalen
Elke maand nodigt Paul bij hem thuis een groep cursisten uit. “Die bijeenkomsten staan in het teken van korte verhalen uit de Engelse literatuur. Ik laat mijn cursisten verhalen lezen, die we dan tijdens zo’n avond bespreken. Het mijn doel om ze te wijzen op de details die ze niet zijn opgevallen,” vertelt Paul. “Dat is leuk, want zo komen mensen tot andere inzichten en heb je stof om over te discussiëren. Af en toe wisselt de groep van samenstelling; dat houdt de dynamiek erin.”

Jewish World Literature en de Bijbel
“Ik geef ook een cursus Jewish World Literature,” vervolgt Paul. “De opdracht is het lezen van romans die zijn geschreven door Joodse auteurs. Per seizoen lezen we zeven romans. De voorwaarde is dat de auteurs afkomstig zijn uit verschillende landen en dat de boeken zijn vertaald in het Engels of Nederlands. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de literaire kwaliteiten van zo’n roman. Ook stel ik de vraag of de roman een Joods karakter heeft. Want een Joodse auteur hoeft nog geen boek te schrijven dat altijd een Joods stempel heeft,” legt Paul uit.

Hoger Onderwijs voor Ouderen
Paul bedenkt en initieert zijn cursussen zelf. Sinds tien jaar is hij als docent werkzaam bij het HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) bij de VU, een instelling die educatie verzorgt voor 50-plussers. “Ik heb het HOVO destijds zelf benaderd om te peilen of ze interesse hadden in cursussen over de Bijbel,” zegt Paul. “Laten we het proberen, zeiden ze,” vertelt hij. “Ik geef die lessen nu nog steeds.”

Creatieve energie
Wat zijn Pauls drijfveren om dit allemaal te doen? “Als ik niks te doen had, zou mijn leven leeg zijn. Dat zou vreselijk zijn,” verklaart Paul. “Ieder mens heeft een natuurlijk talent. Ik denk dat ieder mens ook een natuurlijke wens heeft om zijn of haar creatieve energie tot uiting te brengen. Als je creatieve vermogen onbenut blijft, word je verdrietig en ongelukkig. Daarom moet die creatieve energie eruit.”

Maar Paul wil ook mensen blij maken. “Ik wijs mijn cursisten op aspecten die ze aanvankelijk over het hoofd zagen. Ik vertel hen iets waarvan ze zich eerst niet bewust waren. Ik leer ze iets en dat maakt hen blij. Lezen en begrijpen wat je leest, kan soms complex zijn. Ik vind het leuk om mensen te leren begrijpen wat de context is van een verhaal.”

Groeien, niet stilstaan
Alsof Paul nog niet genoeg te doen had, heeft hij zich ook bij Venzo aangemeld. “Toen de vluchtelingenstroom in 2015 een hoogtepunt bereikte, hadden ze overal vrijwilligers nodig. En ik wilde graag helpen, dus ik werkte voor de Leger des Heils. Sinds de crisis voorbij is, ben ik vrijwilliger bij Venzo.”

Paul wil altijd graag nieuwe mensen blijven ontmoeten. “Nieuwe ontmoetingen brengen mij in nieuwe situaties en dat vind ik een uitdaging. Ik wil groeien, niet stilstaan. Want, als je met pensioen bent, is je leven nog niet voorbij.”


Wil je misschien meedoen met een van Pauls cursussen? Schroom dan niet om contact op te nemen via info@ngpn.nl. Er zijn nog plekken beschikbaar bij Jewish World Literature, bij zijn Bijbel-studiegroep en bij zijn cursus Engelse Korte Verhalen.