Door de ontmoeting van anderen, het delen en uitwisselen van verhalen ontstaan constructieve samenwerkingsrelaties. Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol en levert daardoor ene bijdrage aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Twie Tjoa, sociologe, oud-directeur Ministerie van Arbeid in Suriname en begeleidingskundige, over verbindingen maken om zo verschillen te overstijgen. Klik op de link onderstaand om haar gehele lezing terug te lezen.

2016-1215_NGPN_netwerkbijeenkomst_lezingTwieTjoa